6. TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ - Açılış Oturumu
4. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Bağımsız Denetimin Yeri, Kurumsallaşmanın Önemi, Haksız Rekabetle Mücadelede Gelinen Aşama, 7 Aralık 2012 Denizli
4. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Bağımsız Denetimin Yeri, Kurumsallaşmanın Önemi, Haksız Rekabetle Mücadelede Gelinen Aşama, 7 Aralık 2012 tarihinde Denizli – 4
6. TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ - Birinci Oturum
7. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi 2. Oturum
6. Türkiye Etik Kongresi, 27 Haziran 2015 İstanbul
7. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi 1. Oturum
4. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Bağımsız Denetimin Yeri, Kurumsallaşmanın Önemi, Haksız Rekabetle Mücadelede Gelinen Aşama, 7 Aralık 2012 tarihinde Denizli -2
5. TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ - Mesleğimizde Haksız Rekabetle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar
6. TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ - Panel Oturumu
4. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Bağımsız Denetimin Yeri, Kurumsallaşmanın Önemi, Haksız Rekabetle Mücadelede Gelinen Aşama, 7 Aralık 2012 tarihinde Denizli – 6
5. TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ - Açılış Konuşmaları
6. TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ
4. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Bağımsız Denetimin Yeri, Kurumsallaşmanın Önemi, Haksız Rekabetle Mücadelede Gelinen Aşama, 7 Aralık 2012 tarihinde Denizli – 3
7. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi 3. Oturum
6. TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ - Ana Tema Konuşması
7. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi Açlılış Konuşmaları
4. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Bağımsız Denetimin Yeri, Kurumsallaşmanın Önemi, Haksız Rekabetle Mücadelede Gelinen Aşama, 7 Aralık 2012 tarihinde Denizli – 3
TÜRMOB Genel Başkanı Ymm. Nail Sanlı'nın, 5. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi Açılış Konuşması, 4 Nisan 2014
5. TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ - Uluslararası Muhasebe Mesleği Rekabetin Zorluklarına Cevap Vermek
5. TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ - Muhasebe Mesleğinde Haksız Rekabetle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar