Vergilerini Zamanında Ödeyen Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor

Mevzuat Sirküleri 2017/158 "Vergilerini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor"

Mersin İlinde Ertelenen Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2017/157

TÜRMOB Bizden Haberler
56. Sayısı

Torba Yasada Yapılan Değişikliklere İlişkin Tahsilat Genel Tebliğ

Mevzuat Sirküleri 2017/156

Torba Yasada Yapılan Değişikliklere İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Mevzuat Sirküleri 2017/155

Organize Perakende Sektöründe Kullanılan Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar…

Mevzuat Sirküleri 2017/154 "Organize Perakende Sektöründe Kullanılan Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Mali Hafızalarının Dolacağı Zamana Kadar Kullanılabilecektir"

Eski Nesil Yazar Kasalar Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilecektir

Mevzuat Sirküleri 2017/153

Ertelenen Sigorta Primleri 02.01.2018 Tarihi Sonuna Kadar Ödenebilecektir

Mevzuat Sirküleri 2017/152 "2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri ile Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primleri 02.01.2018 Tarihi Sonuna Kadar Ödenebilecektir"

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmesi Uygulaması Yaygınlaşıyor

Mevzuat Sirküleri 2017/151 "Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Bulunan Mükellefler/İşverenlerce “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Verilmesi Uygulamasına 1 Ocak 2018, Diğer İllerde 1 Temmuz 2018 Tarihinde Başlanıyor"

2018 Yılında İşletme Hsb. Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değ. Hadleri

Özel Mevzuat Sirküleri 2017/150