Organize Perakende Sektöründe Kullanılan Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar…

Mevzuat Sirküleri 2017/154 "Organize Perakende Sektöründe Kullanılan Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Mali Hafızalarının Dolacağı Zamana Kadar Kullanılabilecektir"

Eski Nesil Yazar Kasalar Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilecektir

Mevzuat Sirküleri 2017/153

Ertelenen Sigorta Primleri 02.01.2018 Tarihi Sonuna Kadar Ödenebilecektir

Mevzuat Sirküleri 2017/152 "2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri ile Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primleri 02.01.2018 Tarihi Sonuna Kadar Ödenebilecektir"

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmesi Uygulaması Yaygınlaşıyor

Mevzuat Sirküleri 2017/151 "Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Bulunan Mükellefler/İşverenlerce “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Verilmesi Uygulamasına 1 Ocak 2018, Diğer İllerde 1 Temmuz 2018 Tarihinde Başlanıyor"

2018 Yılında İşletme Hsb. Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değ. Hadleri

Özel Mevzuat Sirküleri 2017/150

Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki GV Tevfikatının Süresi Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2017/149

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulaması...

Mevzuat Sirküleri 2017/162 "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulamasına Kırşehir İline İlaveten 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Amasya, Çankırı ve Bartın İlleri de Dahil Edilmiştir"

Adalet Bakanlığı'nın Silah ve MEB Fatih Projesi Kapsamında Mal Alımlarında ÖTV İstisnası

Mevzuat Sirküleri 2017/161 "Adalet Bakanlığı’nın Silah ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi Kapsamında Mal Alımlarında ÖTV İstisnası"

Malul ve Engellilere Motor Silindir Hacmine Bakılmaksızın ÖTV İstisnası

Mevzuat Sirküleri 2017/160 "Malul ve Engellilere Motor Silindir Hacmine Bakılmaksızın, Hesaplanması Gereken Özel Tüketim Vergisi ve Diğer Her Türlü Vergiler Dahil Bedeli 200.000 TL’nin Altında Olan Taşıtlara ÖTV İstisnası"

2018 Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri En Fazla %50 Oranında Artıyor

Mevzuat Sirküleri 2017/159 "2018 Yılında Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri Bir Önceki Yıl Değerlerinin En Fazla %50’si Oranında Artıyor"