Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2992 adet dijital yayın bulunmaktadır.

TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 46 TÜRMOB Bizden Haberler TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 46
11.10.2017/123 Mevzuat Sirküleri 6770 Sayılı Yasa Gereği Ödemesi Ertelenen Prim Borçları
TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 45 TÜRMOB Bizden Haberler TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 45
03.10.2017/122 Mevzuat Sirküleri Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti Getirilen Mükelleflerin Bu Cihazları Kullanma Mecburiyeti Koşulları Yeniden Belirlendi
03.10.2017/121 Mevzuat Sirküleri Türkiye ile Cebelitarık Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi
TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 44 TÜRMOB Bizden Haberler TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 44
29.09.2017/120 Mevzuat Sirküleri Sigortalıya Tahsis Edilen Konut İçin Ödenen Kira Yardımı Sigorta Primine Tabi Değildir
29.09.2017/119 Mevzuat Sirküleri Serbest Meslek Kazançlarının Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Vergilendirilmesi
29.09.2017/118 Mevzuat Sirküleri Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ile Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlara İlişkin Tevkifat Oranları
28.09.2017/117 Mevzuat Sirküleri 7020 Sayılı Yapılandırmada Sigortalılarda da, Peşin Ödeme 2 Ekim 2017 Tarihine Uzatıldı
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
09.08.2016/96 Mevzuat Sirküleri 6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur
22.03.2016/53 Mevzuat Sirküleri Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
19.08.2016/102 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
09.12.2015/166 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
24.08.2016/103 Mevzuat Sirküleri Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
29.03.2016/55 Mevzuat Sirküleri Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor
09.08.2016/96 Mevzuat Sirküleri 6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur
2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi E-Kitap 2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
09.12.2015/166 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
19.08.2016/102 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
22.03.2016/53 Mevzuat Sirküleri Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
29.05.2017/70 Mevzuat Sirküleri SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
24.08.2016/103 Mevzuat Sirküleri Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak