• 1001 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun, yürürlüğe girmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. Görüntüle
 • Açıklamalı Örnek Uygulamalı TMS - TFRS

  Açıklamalı Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları Görüntüle
 • Asgari İşçilik Uygulamaları Usul ve Esasları

  Kayıtdışı istihdam ile mücadele noktasında sosyal güvenlik sistemimizde yer alan asgari işçilik uygulaması önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüntüle
 • Bağımsız Denetim

  Kitap, bağımsız denetim kavramını ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve Bağımsız Denetim Standartları çerçevesinde, bağımsız denetim sürecinin aşamaları izlenerek ele almaktadır. Görüntüle
 • Basel ve İç Kontrol

  Alanında ilk olan kitap içeriğinde; BASEL ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek, uygulaması geçiş süreci, iç kontrol, uluslararası denetim standartları, Görüntüle
 • Elektronik Vergisel Uygulamalar

  Bugün Gelir İdaresi birçok hizmeti artık elektronik ortamda vatandaşlara sunmaktadır. Görüntüle
 • Emeklilik Hesaplamaları

  Sosyal Güvenlik, 01.10.2008 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tek bir çatı altında toplanmıştır. Görüntüle
 • Emlak Vergisi Rehberi

  Emlak vergisi, ülkemizde bina ve arazi vergisi şeklinde uygulanan yerel nitelikli bir vergidir ve emlak vergisi belediyelerin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Görüntüle
 • Ertelenmiş Vergi

  Ertelenmiş verginin hesaplanması, raporlanması ve uygulaması zor olarak değerlendirilmektedir Görüntüle
 • İnşaat İşlerinde Vergi Uygulaması

  Kitap, inşaat faaliyetlerine ilişkin olarak, Gelir, Kurumlar, Katma Değer ve Damga Vergisi Kanununda yer alan hükümlere açıklık getirmektedir Görüntüle