• Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı: 38 / Kasım

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı: 38 / Kasım "Türkiye de Denetim Mesleğinin Gelişim Süreci * Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İşletmeler Tarafından Uygulanmasının Sağlanmasında Maliye Bakanlığının Tarihi Sorumluluğu * Oran Analizi Yönetimi ve Stratejik Yönetimin Yapılandırılması * KOBİ ler İçin Finansal Raporlama Standardı ve Mali Müşavirlerin Uygulama Öncesi..... Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı: 37 /Eylül

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı: 37 /Eylül *Stratejik Maliyet Yönetimi Kapsamında Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Analizi ve Bir Otel İşletmesinde Uygulama *Özel Bütçeli İdarelerden Üniversitelerin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma *Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Görüşlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma *Yıllara Yaygın İnşaat Faaliyetinin Vergi Kanunları ve TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı Açısıdan Değerlendirilmesi *İşletmelerin Muhasebeye Bakışı ve Muhasebecilerden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma *Enron Olayını Doğru Okumak : Bir Çözümleme Denemesi * Önemlilik Değerlendirmesinde Bulanık Mantık Yönteminin Kullanımı ve Bir Uygulama Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı: 36 /Nisan

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı: 36 /Nisan - * Faaliyet Tabanlı Maliyetlenmeye Dayalı Ekonomik Katma Değer Analizi * Muhasebenin Sosyal Sorumluluk Kavramı Bağlamında Ekonomik Adam * SMMM'lerin Genel Sorunları * Alacak Hakkı Yaratan Avans Hesapları ve Şüpheli Hale Gelen Avansların Muhasebeleştirilmesi Üzerine Bir Öneri * TMS 18 Hasılat Standardı Kapsamında Senetsiz Vadeli Satışlar ve Ertelenmiş Vergi Etkisi * Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe ve Raporlama * Paydaşların Çevre Muhasebesi Uygulamalarına Etkileri * Kar Maksiminazyonu Açısından Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Ekonomik Analiz İhtiyacı Belgeyi İndir PDF Görüntüle