2018 Yılında Uygulanacak Vergi Hadleri ve Oranlar…

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)…>>>

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)…>>>

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)…>>>

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)…>>>

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)…>>>

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)…>>>

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)…>>>