• Zirai Kazançlara Ait Bildirim

  Belgeyi İndir
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

  Belgeyi İndir
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki

  Belgeyi İndir
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki ( Ücret-GMSİ, MSİ, Diğer Kazanç ve İratlardan İbaret Olanlar)

  Belgeyi İndir
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ((G.V.K. Geçici 67-11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin)

  Belgeyi İndir
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ( Ücret-GMSİ, MSİ, Diğer Kazanç ve İratlardan İbaret Olanlar)

  Belgeyi İndir
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ( GMSİ İbaret Olanlar)

  Belgeyi İndir
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ( Basit Usul Olanlar)

  Belgeyi İndir
 • Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu

  Belgeyi İndir
 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

  Belgeyi İndir
 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi (Vergi Sorumluları İçin)

  Belgeyi İndir
 • Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form

  Belgeyi İndir
 • Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi

  Belgeyi İndir
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi- 4 (IV Sayılı Liste Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimleri İçin )

  Belgeyi İndir
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi- 2B (II Sayılı Liste Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin )

  Belgeyi İndir
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi- 2A (II Sayılı Liste Kayıt ve Tescile Tabi Kara Taşıtları İçin )

  Belgeyi İndir
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi -2A (II Sayılı Liste Kayıt ve Tescile Tabi Hava Taşıtları İçin )

  Belgeyi İndir
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 3C (III Sayılı Liste Kolalı Gazoz İçin)

  Belgeyi İndir
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 3A (III Sayılı Liste Alkollü İçkiler İçin)

  Belgeyi İndir
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 2A (II Sayılı Liste Kayıt ve Tescile Tabi Deniz Taşıtları İçin )

  Belgeyi İndir
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 1 (I Sayılı Liste Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin)

  Belgeyi İndir
 • Özel Tüketim Vergisi Beyananmesi - 3B (III Sayılı Liste Tütün Mamülleri İçin)

  Belgeyi İndir
 • Özel İletişim Vergisi Beyannamesi

  Belgeyi İndir
 • Özel Beyanname (Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Mecburiyeti Bulunmayanlar İçin)

  Belgeyi İndir
 • Ötv Kanunu Eki (II) Sayılı Listedeki Kara Taşıtları İçin İthalatçılar Ve İmalatçılar Tarafından Düzenlenecek Bildirim Formu

  Belgeyi İndir
 • Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname (1512 Sayılı Kanunun 119 Uncu Maddesi Uyarınca)

  Belgeyi İndir
 • Munferit Beyanname (Dar Mükellefiyete Tabi Mükelleflerden Yıllık Beyanname Vermeye

  Belgeyi İndir
 • Muhtasar Beyanname

  Belgeyi İndir
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi

  Belgeyi İndir
 • Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim)

  Belgeyi İndir
 • Katma Değer Vergisi Beyannamesi-2 (Vergi Sorumluları İçin)

  Belgeyi İndir
 • Katma Değer Vergisi Beyannamesi-1 (Gerçek Usulde Vergiendirilen Mükellefler İçin)

  Belgeyi İndir
 • İşe Başlama - Bırakma Bildirimi

  Belgeyi İndir
 • Hizmet Vergisi Beyannamesi Sigorta (Sigorta Muameleleri Vergisi)

  Belgeyi İndir
 • Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi)

  Belgeyi İndir
 • Harç Beyannamesi - 4 Nolu (492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin )

  Belgeyi İndir
 • Harç Beyannamesi - 1 Nolu (Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin )

  Belgeyi İndir
 • Gecici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

  Belgeyi İndir
 • Gecici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

  Belgeyi İndir
 • Gayri Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Ek Föy

  Belgeyi İndir
 • Ekim ve Sayım Tutanağı

  Belgeyi İndir
 • Deniz Araçlarında Yer Alan Vergisiz Yakıtın Devrine İlişkin Beyanname

  Belgeyi İndir
 • Damga Vergisi Beyannamesi

  Belgeyi İndir
 • Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara Ve Uzlaştırmacılara Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen Ücretler Üzerinden Yapılan Tevkifata İlişkin Bildirim

  Belgeyi İndir
 • 1 Nolu KDV Beyannamesinin Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar ve İşlem Kodları

  Belgeyi İndir