12. PARALEL OTURUM “Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar” 6 Ekim 2018

12. PARALEL OTURUM “Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar” 6 Ekim 2018

15.12.2018

Detayı Görüntüle
11. PARALEL OTURUM “Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme, 6 Ekim 2018

15.12.2018

10. PARALEL OTURUM “Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık, 6 Ekim 2018

15.12.2018

9. PARALEL OTURUM “Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği” 6 Ekim 2018

15.12.2018

8. PARALEL OTURUM “Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi” 6 Ekim 2018

15.12.2018

7. PARALEL OTURUM “Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: BİG Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri” 6 Ekim 2018

15.12.2018

6. PARALEL OTURUM “Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumlar, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar” 5 Ekim 2018

15.12.2018

5. PARALEL OTURUM “Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

15.12.2018

4. PARALEL OTURUM “Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

15.12.2018

3. PARALEL OTURUM “Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik” 5 Ekim 2018

15.12.2018