8. PARALEL OTURUM “Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi” 6 Ekim 2018

8. PARALEL OTURUM “Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi” 6 Ekim 2018

8. PARALEL OTURUM “Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi” 6 Ekim 2018

23.10.2018

Detayı Görüntüle
7. PARALEL OTURUM “Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: BİG Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri” 6 Ekim 2018

7. PARALEL OTURUM “Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: BİG Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri” 6 Ekim 2018

23.10.2018

6. PARALEL OTURUM “Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumlar, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar” 5 Ekim 2018

6. PARALEL OTURUM “Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumlar, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar” 5 Ekim 2018

23.10.2018

5. PARALEL OTURUM “Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

5. PARALEL OTURUM “Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

23.10.2018

4. PARALEL OTURUM “Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

4. PARALEL OTURUM “Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

23.10.2018

3. PARALEL OTURUM “Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik” 5 Ekim 2018

3. PARALEL OTURUM “Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik” 5 Ekim 2018

23.10.2018

2. PARALEL OTURUM “Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

2. PARALEL OTURUM “Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

23.10.2018

1. PARALEL OTURUM “TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

1. PARALEL OTURUM “TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

23.10.2018

3. ANA OTURUM “Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği” 6 Ekim 2018

3. ANA OTURUM “Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği” 6 Ekim 2018

23.10.2018

2. ANA OTURUM “Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar” 6 Ekim 2018

2. ANA OTURUM “Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar” 6 Ekim 2018

23.10.2018