Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki
GV Tevfikatının Süresi Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2017/149

Borcu Yoktur Yazılarında Yazının Verildiği Tarihten Önceki Bir Tarihli Borç Sorgusunun da Yapılabilmesi

Mevzuat Sirküleri 2017/148

İnşaat Ruhsatlarının SGK’ya Verilme Tarihi, İnşaat Ruhsatının İlgilisine Teslim veya Tebliğ Edildiği Tarih Olarak Esas Alınmıştır

Mevzuat Sirküleri 2017/147

TÜRMOB Bizden Haberler
55. Sayısı

Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Başlıyor

Mevzuat Sirküleri 2017/146 "Basit Usule Tabi Olanlar ile Serbest Meslek Kazancı Elde Edenlerin 1 Ocak 2018, İşletme Hesabı Esasına Tabi Olanların 1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren “Defter-Beyan Sistemini” Kullanma Zorunluluğu Başlıyor"

e-İrsaliye, e-Müstahsil Mak. ve
e-SMM Düzenlemesi Uygulaması İhtiyari Olarak Başlıyor

2017/145 "1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-SMM Düzenlemesi, Alıcısına Elektronik veya Kağıt Ort.a İletilmesi ile Muhafaza ve İbraz Edilebilmesi Uygulaması İhtiyari Olarak Başlıyor"

VUK’nun Bilinen Adresleri ve Tebligat Yöntemleri Konularında Değişiklikler Yapıldı

Mevzuat Sirküleri 2017/144

2017 Yılı GMSİ Beyanlarında Götürü Gider Oranı %15 Olarak Uygulanıyor

Mevzuat Sirküleri 2017/143

TÜRMOB Bizden Haberler
54. Sayısı

Transfer Fiyatı ya da Yönteminin Maliye Bakanlığı ile Sözleşme Yapılarak Belirlenmesi

Mevzuat Sirküleri 2017/142