Dolaysız vergiler, gelirden bağımsız olarak harcamalara dayandığı için vergi adaletini sağlamada yetersiz kalmaktadır

Mevzuat Sirküleri 2021/22 "2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları"

Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil

Mevzuat Sirküleri 2021/21

Meslek Etiği e-Kitap

4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışması Hakkında Duyuru...

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 62. Sayısı

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 62. Sayısı

KVKK-Whatsapp Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu

e-Defter Saklama Programını TÜRMOB e-Dönüşüm Rehberi Menüsünden İndirebilirsiniz…