TÜRMOB International Dergisi 78. Sayısı

TÜRMOB International Dergisi 78. Sayısı

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşme Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşme Bilgileri ile Kontrolü ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru

7341 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler

TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/198

TÜRMOB'DA MESLEKİ GÜNDEM, 4 Kasım 2021 Perşembe

Defter Beyan Sisteminde Elektronik Kayıt Usulü İle Kayıtların Sisteme Girilme ve İletilme Zamanı Hakkında Duyuru

1. İŞYERİ VE HİZMET KALİTESİ KONGRESİ

Meslek Mensuplarının Asgari İşçilik Raporu Düzenleme Sınırı Arttırıldı

Mevzuat Sirküleri 2021/197

1 Nolu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi 161. Sayısı

TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi 161. Sayısı

Vergide adalet ve mali güç