Geri Kazanım Katılım Payının Bu Haliyle Uygulanması Mümkün Değildir!...

Bizden Haberler 153. Sayısı Yayında

Bizden Haberler 153. Sayısı

İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2020/59

Vergi Haftası

Vergi Haftası 24 Şubat-1 Mart

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Arşiv Fatura Portalında Bakım Çalışması

Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi

Mevzuat Sirküleri 2020/58

Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelendi

Mevzuat Sirküleri 2020/57

Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi Uzatıldı

Defter-Beyan Sisteminde Bilançoya Geçiş