Mevzuat Sirküleri 2021/27 "Temmuz-Aralık 2020 Dönemini Kapsayan GEKAP Beyannameleri 1 Şubat 2021 Tarihine Kadar Verilmelidir"

TÜRMOB International Dergisi 68. Özel Sayısı

TÜRMOB International Dergisi 68. Özel Sayısı

Mevzuat Sirküleri 2021/26 "e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenmesi Seçimine İlişkin GİB Duyurusu"

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB Tebliğ Taslakları

Mevzuat Sirküleri 2021/25 "2021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı"

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 314 – Taslak

4447 Sayılı Kanun'un Geçici 24, 27 ve 28'inci Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları Artırıldı

Mevzuat Sirküleri 2021/24

2021/23 "Özel Sirküler: 2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar"

KVKK - WHATSAPP Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu