Vefat, başsağlığı

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı

Muhasebede Gündem (1) e-Belge/e-Defter Uygulamaları Eğitim Seminer Sunumu

Muhasebede Gündem (1) Eğitim Seminer Sunumu

Sabit Kıymet Yönetim Modülüne Devir Fişi Menüsü Eklenmiştir

Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında İlişkili Kişi Tanımı Değişirken Raporlama Konusunda OECD BEPS 13 Eylem Planı Dikkate Alındı

Mevzuat Sirküleri 2020/61

TÜRMOB Bizden Haberler Dergisinin “SGK-TÜRMOB Çalıştayı” Özel Sayısı

TÜRMOB Bizden Haberler Dergisinin “SGK-TÜRMOB Çalıştayı” Özel Sayısı

SGK’dan Aylık/Gelir Alanların 2020 Ocak Ayı Artışları Açıklandı

Mevzuat Sirküleri 2020/60

Tevkifata Tabii Gider Kayıtlarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” Otomatik Aktarılması

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Vergi Haftası Kutlu Olsun