Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Karlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2020/184

07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek

Mevzuat Sirküleri 2020/183

Muhasebe ve Denetimi BAKIŞ Dergisi 61. Sayısı

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi

Katma Değer Vergisi İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Mevzuat Sirküleri 2020/182

İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Artışı ile İlgili Alınacak Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Mevzuat Sirküleri 2020/181

Defter Beyan Sistemi

ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK, Mali Müşavirlik Bürolarında Pandemiye Karşı Uyulması Gereken Hususlar

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Modülleri

Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı İndiriminin Velilere İadesi Gider Pusulası Düzenlenerek Yapılabilecek

Mevzuat Sirküleri 2020/180

IESBA ETİK KURALLAR, Örnek Olay-9