2019 Takvim Yılına Ait Gelirlerin KGK’ya Bildirilmesine İlişkin Duyuru

65 Yaş Üstü Olan ve/veya Kronik Rahatsızlığı Bulunan Gelir Vergisi Mükelleflerinin Mücbir Sebep Haline İlişkin Beyan ve Ödeme Durumları

Serbest (Döviz) Fonları İçin GVK Geçici 67’nci Madde Kapsamında Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi

Mevzuat Sirküleri 2020/127

Serbest (Döviz) Fonları İçin GVK Geçici 67’nci Madde Kapsamında Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi

Mevzuat Sirküleri 2020/127

2019 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Süresi 30.06.2020 Tarihine Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2020/125

Gelir İdaresi Başkanlığı Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Duyurdu

Mevzuat Sirküleri 2020/126

TÜRMOB International Dergisi 57. Sayısı Yayında

TÜRMOB International Dergisi 57. Sayısı

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü