Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine Esas İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı

Mevzuat Sirküleri 2019/106

Emekli Aylığı, Sigortalının Kasıt veya Kusuru Olmaksızın Kesilenlere Eksik Kalan Prim Ödeme Gün Sayısını Borçlanarak Yeniden Emekli Aylığı Alma Hakkı Sağlandı

Mevzuat Sirküleri 2019/105

Vergiden Muaf Çalışan ve İş Sözleşmesi “Net Ücret” Üzerinden Yapılan Sigortalının SPEK’e Esas Brüt Ücreti Vergi Dikkate Alınarak Hesaplanmaktadır

Mevzuat Sirküleri 2019/104

Şirketlerin Mali Yapılarının Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler Raporu

Şirketlerin Mali Yapılarının Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler Raporu

Bizden Haberler 124. Sayısı Yayında

Bizden Haberler 124. Sayısı

Kooperatif İktisadi İşletmelerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi de Dahil Mükellefiyetle İlgili Tüm Ödevlerinin Yerine Getirilmesinden Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu

Mevzuat Sirküleri 2019/103

Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı

Mevzuat Sirküleri 2019/102

DBS Dönemsellik İlkesi Güncellemesi

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru