Bizden Haberler 121. Sayısı Yayında

Bizden Haberler 121. Sayısı

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 57. Sayısı Yayında

Bakış Dergisi 57. Sayısı

Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi

YMM'lik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ Taslağı

Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği

Mevzuat Sirküleri 2019/96

KDV ve ÖTV’de Matrah, Tutar ve Oran Değişikliği

Mevzuat Sirküleri 2019/95

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

VUK-116 Süre Uzatımı

Yabancı Statüsünde Çalışan Sigortalıların Eksik Gün Nedenleri Genişletildi

Mevzuat Sirküleri 2019/94