Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler

Mevzuat Sirküleri 2019/86

Kurumlar Vergisi 2019 konulu eğitim dokümanı yayına açılmıştır

İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerine Dava Açılıp Açılamayacağına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Mevzuat Sirküleri 2019/85

LUCA e-dergi 41. Sayısı

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı

Bizden Haberler 116. Sayısı Yayında

Bizden Haberler Sayı : 116

Beyan Süre Sorunu Çözüldü

1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Beyanname Verme Süreleri Değişti

Mevzuat Sirküleri 2019/84

VUK/115 “Beyanname Verme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir”…

2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi e-Kitabı

2018 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi