Mevzuat Sirküleri 2021/53 "7.000 TL'yi Aşan Tutardaki Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Kısım Kısım Ödemeleri de Kapsamaktadır"

Muhasebe mesleği ve beklentilerimiz…

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3

Vergi Haftası

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31.03.2021 Tarihine Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2021/52

GİB-TÜRMOB Entegrasyon Bilgilendirme Videosu

GİB-TÜRMOB Entegrasyonu Yardım Kılavuzu

Mevzuat Sirküleri 2021/51 "KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Oran ve Kapsam Değişiklikleri Yapıldı"

Mevzuat Sirküleri 2021/50 "Ev Hizmeti İşyerleri Kolay İşverenlik Kapsamına Alındı"

SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

Mevzuat Sirküleri 2021/49