Mayıs 2020 Staja Başlama Dönemi için staja başlama son tarihi 31.08.2020 olarak uygulanacaktır

Luca e-Dergi 48. sayısı

Meslek Odalarında Nispi Temsil

Meslek Odalarında Nispi Temsil

Sosyal Güvenlik Haftası

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü

31.05.2020 Tarihinden Sonra 2018/Mart Ayı ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamayacaktır

Mevzuat Sirküleri 2020/112

Covid-19 İş Kazası veya Meslek Hastalığı Kabul Edilmedi

Mevzuat Sirküleri 2020/111

Anneler Günü

Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları

Mevzuat Sirküleri 2020/110

KGK Ek Süre Uzatımı