Bağ-Kur Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

Mevzuat Sirküleri 2021/31

TÜRMOB International Dergisi 69. Sayısı

TÜRMOB International Dergisi 69. Sayısı

Mali Mevzuat Yorum/Uygulama Sirküleri – Sirküler No: 4

Anayasa Mahkemesi, Sahte Fatura Kullanımına İlişkin Davada Başka Mahkemeler Tarafından Verilen Kararların Dikkate Alınmamasının Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkını İhlal Etmediğine Karar Verdi

Mevzuat Sirküleri 2021/30

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru

Mesleki Gündemimiz ile İlgili Genel Başkan Açıklamaları, 20 Mart 2021 Çarşamba, Saat 11.00 - e-Etkinlik/2

4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi ile SGK Genel Yazısı

Değerli Konut Vergisi Beyannameleri

Mevzuat Sirküleri 2021/29 "2021 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması"

Mevzuat Sirküleri 2021/28 "2021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler"