Mevzuat Sirküleri 2021/203

Mevzuat Sirküleri 2021/202

24 Kasım Öğretmenler Günü

Danıştay'ın Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin Tarh Zamanaşımının Sona Ermesine Üç Aydan Az Zaman Kalması Halinde Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı Düzenlemesine İlişkin İptal Kararı

Mevzuat Sirküleri 2021/201

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun e-Tebligata İlişkin Kararı

Mevzuat Sirküleri 2021/200

18. ULUSLARARASI MUHASEBE KONFERANSI (ÇEVRİMİÇİ) / 25-26-27 KASIM 2021

Karapara ve Suç Gelirleri ile Mücadele, e-ETKİNLİK – 10 (Webinar)

Mali Mevzuat Yorum/Uygulama Sirküleri – Sirküler No: 11

1.İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kongresi – (E-Kitap)