Kısa Çalışma Ödeneği (İŞKUR)

SPK Finansal Tabloların Bildirim Sürelerini Uzattı…

Kamu Gözetim Kurumu, Tüm Bildirim Sürelerini 31.05.2020 Tarihine Erteledi

Geri Kazanım Katılım Payının Beyan Dönemleri Değişti

Mevzuat Sirküleri 2020/74

Bizden Haberler 156. Sayısı Yayında

Bizden Haberler 156. Sayısı

Talebimiz Üzerine GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi) Beyan Dönemi 6 Ay Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Esasları Belirlendi

Mevzuat Sirküleri 2020/73