Yeni normalde mali müşavirlik mesleğinin rolü…

e-DÖNÜŞÜM 6 No.lu online Seminerimiz

Mayıs Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 1-5 Haziran Tarihleri Arasında Yapılacak

Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları, Tabipler, Dişhekimleri ve Mali Müşavirler olarak; TBMM’NE ÇAĞRIMIZDIR

65 yaş üstü meslek mensuplarının kendileri ve aracılık sorumluluk sözleşmesi imzaladıkları müşterileri için geçerli olan mücbir sebep hali devam etmektedir

Covid-19 Küresel Anketi: İş Dünyasına Etkileri

Covid-19 Küresel Anketi: İş Dünyasına Etkileri

VUK Sirküleri /131 “Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması”

Gelir Vergisi Kanunu’nda 7194 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Özel Mevzuat Sirküleri 2020/124

İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır?

Mevzuat Sirküleri 2020/123