Previous Page  16 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 36 Next Page
Page Background

14

BİLANÇO

Türkiye öncü

Doğrudanyabancıyatırımda­

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Batı Asya ülkelerine

akan “doğrudan yabancı yatırımlarda” altı yıl sonra başlayan yükselişte

öncülüğü Türkiye’nin yaptığını bildirdi.

B

irleşmiş Milletler Ti-

caret ve Kalkınma

Konferansı (UNC-

TAD) rakamlarına göre Tür-

kiye’ye, tarihinin en sorunlu

yıllarından biri olan 2015’te

Afrika’nın toplamına akan

doğrudan yabancı yatırımın

yarısına yakını geldi. Afrika

38 milyar dolarlık DYY çe-

kerken Türkiye’ye 16 milyar

dolar aktı. UNCTAD, Batı

Asya ülkelerine akan “doğ-

rudan yabancı yatırımlarda”

altı yıl sonra başlayan yükse-

lişte öncülüğü de Türkiye’nin

yaptığını bildirdi.

UNCTAD’ın Ocak ayı Küre-

sel Yatırım Eğilimleri Gözlem

Raporu yayımlandı. Raporda

küresel doğrudan yabancı ya-

tırım (DYY) akışının 2015’te

önceki yıla göre yüzde 36 ar-

tarak, 2008-2009 küresel eko-

nomik ve finansal krizinin

başladığı 2008-2009’dan bu

yana en yüksek düzeyine yani

1.7 trilyon dolara ulaştığı bil-

dirildi.

Bu küresel geri dönüşte temel

faktörün gelişmiş ülkelere yö-

nelen ve tüm DYY’lerin yüzde

90’ından fazlasını oluşturan

yatırımların oluşturduğu be-

lirtildi.

Raporda, “DYY’nin en düşük

düzeyde bulunduğu 2014’e

göre olsa da dört kat arttığı

ABD’nin yanı sıra AB’de güç-

lü bir büyüme bildiriliyor. So-

nuç olarak ekonomik grupla-

malara göre DYY modeli

2015’te, küresel DYY akışının

yüzde 55’ini çeken gelişmiş

ülkeler lehine eğilimli durum-

da” denildi.