Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

TÜRMOB Adına Sahibi ve

Genel Yay›n Yönetmeni

NailSANLI

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

AliEkberDO⁄ANO⁄LU

Yay›nKurulu

Nail SANLI

Ali E. DO⁄ANO⁄LU

Aysel ŞİMŞEK

Ebru AYDIN

TÜRMOB

MU-DEN A.Ş.

taraf›ndan yay›nlanmaktad›r

Yay›n Türü : Yayg›n süreli

YönetimYeri

Gençlik Caddesi No:107

06570 An›ttepe - ANKARA

Tel: (0.312) 232 50 60 (10 Hat)

Fax: (0.312) 232 50 73

htpp:

www.turmob.org.tr

e-mail

:alid@turmob.org.tr

Dizgi-Düzenleme

Tuncay TEKYILDIZ

Bask›

Fersa Matbaacılık Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Ostim 36. Sk. No:5/C-D

Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0.312) 386 17 00 (pbx)

Bas›m Tarihi : 10 Mart 2016

Bas›m Yeri : Ankara

ISSN : 1307-6620

Dergide yay›nlanan yaz›lar›n yay›n hakk›

Bilanço

Dergisi’ne aittir.

Kaynak gösterilmeden bir bölümü veya

tamam› al›nt› yap›lamaz

Yıl : 22 Sayı : 231 Mart 2016

m

M

B‹LANÇO

H

er yıl 1-7 Mart tarihlerinde Muhasebe Haftası’nı çeşitli

etkinliklerle kutluyoruz. Muhasebe haftası etkinliğimiz,

mesleki dayanışmaya, mesleği kamuoyu gündemine

taşımaya ve mesleki sorunları gündeme getirmeye vesile olma

işlevi görmektedir.

Bu yılda Muhasebe Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladık. Başta

meslek yasamızın anti demokratik hükümleri olmak üzere,

Odalarımızda büyük sıkıntı yaratan nispi temsil sisteminin

seçimler başlamadan kaldırılmasını bir kez daha talep ettik.

Mesleğin uygulamasında yaşadığımız sıkıntı ve sorunlar ile her

geçen gün daha da artan iş yükünün geldiği boyutları

kamuoyunun ve ilgililerin gündemine taşıma gayreti içerisinde

olduk.

Meslek örgütümüz üzerine düşen sorumlulukları yerine

getirirken, mesleğin gelişimi için diğer kurum ve kuruluşların da

bu anlamda üzerlerine düşenleri yapması gerekiyor.

Maliye Bakanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız tarafından her

yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanıyor. Bu

etkinliklere de elimizden geldiğince katılıp destek olma gayreti

içerisindeyiz.

Etkin vergi idaresi ile etkin bir mali müşavirlik kurumunun

işbirliği sağlıklı bir vergi sistemi için zorunludur. İşbirliği

herkesin çıkarınadır. Mükellefle Hazine arasında ki ilişkiyi inşa

eden ve köprü görevi gören, muhasebe meslek mensupları ile

Gelir İdaresi çalışanlarının peş peşe gelen bu etkinliklerinin en

az bir iki gününü ortak etkinliklerle kutlamaları anlamlı bir mesaj

oluşturacaktır.

Bu önerimizi yıllardır her platformda

dile getirdik. Umarım önümüzdeki

yıllarda bu işbirliğini hayata geçiririz.

Tüm zorluklara karşın mesleğini

büyük bir fedakarlıkla yapan tüm

meslektaşlarımın bir kez daha

Muhasebe Haftasını

kutluyorum.

Gelecek say›m›zda buluflmak

dile€iyle...

Muhasebe Haftası

NailSANLI

/GenelBaşkan