Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

8

BİLANÇO

D

ünya Bankasının

"Türkiye Düzenli

Ekonomik Notu"

yayınlandı. Banka, 2015'in

üçüncü çeyreğinde beklenen-

den daha hızlı gerçekleşen

büyüme sebebiyle Türkiye

için 2015 yılı büyüme tahmi-

nini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye

yükseltti. Dünya Bankası,

2016 ve 2017 için büyüme

tahminini yüzde 3,5'te sabit

tuttu.

Dünya Bankasının notunda,

"İthalattaki önemli düşüş ve

dirençli özel tüketim sayesinde

mevsim etkisinden arındırılmış

GSYH üçüncü çeyrekte bir

önceki çeyreğe göre yıllık-

landırılmış olarak yüzde 5,2

oranında artış kaydetti. So-

nuçsuz kalan haziran seçimi

sonrasında zayıflayan tüketici

güvenine ve artan seçim be-

lirsizliğine rağmen, özel tü-

ketim şaşırtarak hızlandı.

Kamu harcamaları da büyü-

meyi desteklemeye devam etti.

Bununla birlikte, ikinci çey-

rekte büyümeyi destekleyen

özel yatırımlar üçüncü çey-

rekte sert bir şekilde düştü.

Bu durum haziran seçiminin

belirsizlikleri çözmemesi üze-

rine özel sektörün sermaye

harcamalarını kıstığını gös-

termektedir. Stoklardaki erime

üçüncü çeyrekte de devam etti

ve büyümeyi aşağı çekti" ifa-

deleri yer aldı.

Bankanın notunda, Türk lira-

sındaki değer kaybının ulaşım,

mobilya ve hazır giyim gibi

sektörlerde fiyatları önemli öl-

çüde arttırdığına işaret edildi.

Notta, "Aralık ayında 12 aylık

çekirdek enflasyon yüzde 9,5'e

yükselirken, çekirdek enflasyon

momentumu yüzde 10,5'in üze-

rinde kalmıştır. Önümüzdeki

dönemde, 1 Ocak 2016'dan

itibaren asgari ücrette yapılan

yüzde 30'luk artışın enflasyonu

hedef bandının üzerinde tut-

Banka, Türkiye için 2015 büyüme tahminini yüzde 4,2’ye yükseltirken,

2016 ve 2017 için yüzde 3,5'te tuttu. Banka, geçen yıl için daha önce Gayri

Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5,5'i olarak açıkladığı cari açık

tahminini de yüzde 5 olarak değiştirdi.

Dünya Bankası Türkiye için iyimser